JAZZBITEN

JAZZBITEN

Sällskapet Shownarrarna´s Radioprogram MHz 95,5                        Alla onsdagar kl. 19.00

Radioprogram 4

Radioprogramet med Kamratföreningen Linköpingsmusikerna sändes den 14 okt.

Radioprogram 5

med Ellen Andersson  onsdagen

den 4 november 2020 

Radioprogram 1

från den 2 september

Radioprogram 2

från den 16 september

Radioprogram 3

från den 30 september

Radioprogram 6

från den 18 november