Kulturpriset

KULTURPRISETS OMFATTNING

FÖRUTOM STOR HEDER & ÄRA FÖR EN GOD KULTURINSATTS.

Kulturpriset är ett externt pris från sällskapet Shownarrarnas sida och kan således inte 

erhållas av någon som redan är medlem.

Priset ska utdelas till den eller de personer som hela sällskapet Shownarrarna finner värd

att erhålla. Vinnaren av priset utses i konsensus av Shownarrarnas högsta beslutande organ- årsmötet, den 1 februari varje år. Priset utdelas vid lämplig vald punkt under kommande verksamhetsår.

Diplom.

5000 Kr.

Kulturprisljus.

Hedersgäst vid sällskapets nästkommande högtidsmiddag.2007 års pristagare

Joakim Johansson

Utdrag ur motiveringen

Joakim är en betydelsefull och mångsidig kulturpersonlighet i Linköping trots

relativ ung ålder. Arbetsam och vänlig, entusiastisk och intresserad verkar han

som scenograf,arrangör och lokalhistorisk eldsjäl.

2008 års pristagare

      Lana Brunell

Utdrag ur motiveringen

Lana är och har under många år varit en betydelsefull och mångsidig kulturpersonlighet

i Linköping. Hon sjunger, skriver låtar och verkar som programledare i radio. Som sångerska

är hennes röst välkänd och hon har många gånger medverkat i stora sammanhang och

tillsammans med andra celebra artister.

2009 års pristagare

Ann-Helene Fernberg

Utdrag ur motiveringen

Hennes stöd, satsningar och visionära ledarskap är grunden till mycket av det fria 

kulturlivets yttringar under de senaste åren i och kring Linköping, framförallt inom den

fria scen och teaterkonsten.

         2010 års pristagare

         Sjukhus-Clownerna


Utdrag ur motiveringen

Sjukhusclownerna är en viktig del i vården och upplevelsen på och av barnklinikerna i Östergötland. Clownerna färgsätter och levandegör en standardiserad, opersonlig och steril miljö och förgyller tillvaron på alla tänkbara sätt genom sina uppenbarelser med humor.

2011 års pristagare

   Great Jazz Club

Utdrag ur motiveringen

Great Jazz Club är och har under många år varit en av de viktigaste arrangörerna och 

krafterna för musiken i Linköping och Östergötland i stort. Det är en imponerande förening

som utifrån ett ideellt engagemang lyckats sätta Linköping och jazzen på kartan.

2012 års pristagare

     Sune Lindgren

Utdrag ur motiveringen

Sune är en avgörande och viktig aktör, impressario och arrangör i och runt regionen för

att vidmakthålla och levandegöra hågkomsten av Linköpings absolut största kulturella

personlighet "Tage Danielsson hans liv och gärningar"

2013 års pristagare

   Martin Widmark

Utdrag ur motiveringen

Martin Widmark är en av de avgjort mest begåvade, framgångsrika, älskade och 

ambitiösa författarna av barn och ungdomslitteratur i sverige under modern tid.

Med sina böcker om Lasse & Maja, Nelly Rapp, Tyco Flore och Halvan Viking för att 

nämna några av de många karaktärer han genererat, visar han prov på sin mångfacetterade och omstridda talang, förmåga och fallenhet.

2014 års pristagare

   Jessica Sjögren

Utdrag ur motiveringen

Som sångerska är hennes röst välkänd och meriterad, flerfaldigt premierad, vederfagen

och prisad. Hon är i dag en etablerad sångerska med en vittomfattande klar och utmärkt

stämma och hennes kunnande bredd och känsla är erkänd och gedigen. Hon är och har

under många år varit en betydelsefull och mångsidig kulturprsonlighet i Linköping.

Jessica  driver ochgenomför sina kulturella åtaganden på hög kulturell och professionll 

nivå och stort eget ansvar.

2015 års pristagare

Marlene Jacobsson

Utdrag ur motiveringen

Marlene Jacobsson är en avgörande aktör, impressario, danslärare och koreograf i 

Linköping. Hennes Starka engagemang och kunnande driver och utvecklar dans och 

balletkonsteni vår region.

2016 års pristagare

    Jenny Andreen

Utdrag ur motiveringen

2017 års pristagare

  Johan Hagesund

Utdrag ur motiveringen


Hennes engagemang och kunnande driver och utvecklar den fria teatern och 

scenkonsten i vår region bl.a. genom hennes engagemang i start och drift av

Teaterns Hus i Linköping. Jenny är en mycket uppskattad och omtyckt teaterlärare

och skådespelerska samt en vital aktör för den fria teatern och scenkonsten i

Linköping. Som teater och dramalärare har hon undervisat och sporrat otaliga unga 

förmågor till framgångsrika scenkonstprestationer.

Johan Hagesund får Sällskapet Shownarrarnas kulturpris 2017 för sitt stora engagemang och hjärta som slår för den lokala kulturella estraden. Han är en enastående kulturentreprenör och betydelsefull kulturaktör. Han är också en skspare av nya scener för Östgötska kulturpersonligheter och genomför årligen Östergötlads Bokmässa. Han är en lokal hjälte och bör som sådan hyllas.

2018 års pristagare

   Ellen Andersson

Utdrag ur motiveringen

Sällskapet Shownarrarnas stora råd och församling har bestämt att tilldela kulturpriset

för 2018 till en synnerligen talangfull person som med sin röst som instrument vitaliserar svensk jazzmusik.

2019 års pristagare

   Kulturaktörerna

Utdrag ur motiveringen


Sällskapet Shownarrarnas stora råd och församling har bestämt att tilldela kulturpriset för 2019 till en grupp synnerligen framgångsrika och kreativa unga personer som riktar sig mot såväl barn som vuxna. De vitaliserar Linköping med omnejd med lustfylld sommarteater och musikal i egen produktion av text och musik.